scroll
Rezerwacja Online
Przyjazd:
Wyjazd:

Fundusze Europejskie

EU

KAMIENICA spółka cywilna Małgorzata Puziuk Zdzisław Puziuk informuje, iż w dniu 21.06.2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19 Poddziałanie 1.4.1: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji znacznego spadku obrotów na skutek zakłóceń ekonomicznych w firmie wywołanych pandemią COVID-19 przez okres co najmniej 3 miesięcy dzięki wsparciu na kapitał obrotowy.

Efektem projektu jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja, tj. od 01.03.2021 r. do 31.05.2021 r.

Wartość projektu: 62 268,63 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 62 268,63 PLN
Umowa nr: UDA-RPPD.01.04.01-20-4272/21-00PFR

FunduszeBezpieczny hotel