scroll
Rezerwacja Online
Przyjazd:
Wyjazd:

Fundusze Europejskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.

Przedsiębiorstwo „KAMIENICA” s.c. uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej, Poddziałanie 3.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa, na realizację projektu pt.:
"Restauracja i adaptacja zabytkowego budynku z XIX wieku na potrzeby utworzenia hotelu „Aristo” w Białymstoku"
Umowa nr: UDA-RPPD.03.02.02-20-026/10-00, wniosek nr: WND-RPPD.03.02.02-20-026/10.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP
www.rpowp.wrotapodlasia.pl
PFR

FunduszeBezpieczny hotel